Aanvraag ondersteuning proefschrift

Het Fonds is bereid een bedrage van 250 euro vrij te maken als bijdrage aan de vormgeving, printkosten en/of verspreiding van proefschriften waarin dermatologisch onderzoek beschreven staat. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden, zoals dat de promotor of copromotor werkzaam als dermatoloog is aan een Nederlandse universiteit. Hier de checklist: