Aanvraag ondersteuning onderzoek

Het Fonds Onderzoek Huidziekten maakt zich sterk voor (mede)financiering van onderzoek naar de huid en huidaandoeningen. Via dit formulier kunt u een aanvraag indienen. Het bestuur heeft besloten om – voorlopig als proef – ook een bijdrage te willen leveren aan het drukken en/of verspreiden van proefschriften op dermatologisch terrein. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, zie helemaal onderaan dit formulier.

Een projectvoorstel dient betrekking te hebben op statutaire doelstellingen van Stichting Fonds Onderzoek, bekijk hier de statuten. Een dermatoloog of dermatoloog in opleiding (aios) dient hoofdaanvrager te zijn. Indien een dermatoloog in opleiding (aios) hoofdaanvrager is, dient deze ondersteund te worden door een dermatoloog. Ingediende voorstellen zullen worden beoordeeld door het bestuur van de stichting op kwaliteit, relevantie en haalbaarheid via een vastgesteld format. Op dit moment kunnen aanvragen worden ingediend met een maximum bedrag van 50.000 euro.

De adviesraad van onderzoeksconsortium LACUNE zal laagdrempelig geraadpleegd worden bij de aanvraag voor onderzoeksprojecten om een oordeel te vellen over de wetenschappelijke waarde/kwaliteit van het projectvoorstel.

Stap 1 van 5
(alleen in te vullen indien de hoofdaanvrager een AIOS dermatologie is).