Het fonds

Bureau

Het bureau van Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten is ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).

RSIN/fiscaal-nummer

Het RSIN nummer is: 859500408

Bestuur

Dr. Kees-Peter de Roos, voorzitter
Dr. Satish Lubeek, secretaris
Franc Korsten, penningmeester
Dr. Birgitte Visch, bestuurslid
Bernd Arents, bestuurslid

Doelstelling

De statutaire doelstelling van het Fonds Onderzoek Huidziekten is de volgende:

  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen dermatologie in de ruimste zin van het woord: van fundamenteel onderzoek tot en met toegepast praktijkonderzoek.
  • het stimuleren, ondersteunen en bevorderen van publicaties van onderzoek alsmede publiekscommunicatie.

Statuten, beleidsplan, jaarverslag en jaarrekening

Financiële verantwoording

Het Fonds heeft ANBI status. De administratie van het fonds staat onder leiding van de penningmeester en wordt uitgevoerd door de het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

De jaarrekening van het fonds wordt samengesteld en gecontroleerd door VERDER Accountants te Utrecht.