Bureau

Het bureau van Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten is ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).

Contactgegevens

Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
030-2006801
fondsonderzoek@nvdv.nl

Postadres: Postbus 8552, 3503 RN  Utrecht

RSIN/fiscaal-nummer

Het RSIN nummer is: 859500408

Contactpersonen

Drs. F. Meulenberg f.meulenberg@nvdv.nl

Dr. J.J.E. van Everdingen j.vaneverdingen@nvdv.nl

Virginia Hercules, financieel secretariaat v.hercules@nvdv.nl

Bestuur

Dr. Kees-Peter de Roos, voorzitter

Dr. Satish Lubeek, secretaris

Franc Korsten, penningmeester

Dr. Birgitte Visch, bestuurslid

Bernd Arents, bestuurslid

Doelstelling

De statutaire doelstelling van het Fonds Onderzoek Huidziekten is de volgende:

  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen dermatologie in de ruimste zin van het woord: van fundamenteel onderzoek tot en met toegepast praktijkonderzoek.
  • het stimuleren, ondersteunen en bevorderen van publicaties van onderzoek alsmede publiekscommunicatie.

Statuten, beleidsplan en jaarverslag

Statuten (pdf)

Beleidsplan 2019-2020 (pdf)

Het verslag van de activiteiten in 2019, het eerste jaar van de stichting, verschijnt vóór 1 juni 2020.

Financiële verantwoording

De administratie van het fonds staat onder leiding van de penningmeester en wordt uitgevoerd door de het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. De jaarrekening van het fonds wordt samengesteld en gecontroleerd door BDO Accountants te Arnhem. Het Fonds heeft ANBI status.

Jaarrekening 2018-2019  (pdf)