Het fonds

Doelstelling

De statutaire doelstelling van het Fonds Onderzoek Huidziekten is de volgende:

  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen dermatologie in de ruimste zin van het woord: van fundamenteel onderzoek tot en met toegepast praktijkonderzoek.
  • het stimuleren, ondersteunen en bevorderen van publicaties van onderzoek alsmede publiekscommunicatie.

Bestuur

dr. Kees-Peter de Roos, voorzitter
dr. Rob Beljaards, secretaris
Franc Korsten, penningmeester
dr. Annemie Galimont-Collen
Bernd Arents

Bureau

Het bureau van Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten is ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).

Statuten, beleidsplan en huishoudelijke regelement

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Financiële verantwoording

Het Fonds heeft ANBI status. De administratie van het fonds staat onder leiding van de penningmeester en wordt uitgevoerd door de het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

De jaarrekening van het fonds wordt samengesteld en gecontroleerd door VERDER Accountants te Utrecht.

RSIN/fiscaal-nummer

Het RSIN nummer is: 859500408