Onderzoek

Het fonds stimuleert onderzoek naar de huid en huidaandoeningen. We doen dit niet ad hoc, maar planmatig. Hiervoor hanteren we een zorgvuldig procedure.
Hebt u een suggestie voor nader onderzoek, aarzel niet dat idee naar ons te mailen: fondsonderzoek@nvdv.nl

Kennishiaten

De basis vormen de zogenoemde kennishiaten, een door alle bij de huid betrokken beroepsgroepen en patiëntenverenigingen gedragen lijst met onderwerpen waarvoor nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is. Deze bestaat uit een top 10 met vragen die de hoogste prioriteit hebben:

  • Is de behandeling van patiënten met actinische keratosen (AK) zinvol ter preventie van plaveiselcelcarcinoom (PCC)?
  • Wat is de waarde van screening op huidkanker in de klinische hoog-risico populatie?
  • Wat is de effectiviteit van ureum bevattende emollientia bij patiënten met constitutioneel eczeem (CE) en/of ichthyosis?
  • Wat is de effectiviteit van verschillende behandelingen bij patiënten met constitutioneel eczeem (CE)?
  • Wat is de effectiviteit van vroege behandeling van patiënten met hidradenitis suppurativa (HS)?
  • Kan bij patiënten met stabiele ziekten en lage ziekte activiteit de dosering biologics en small molecules worden verlaagd of het interval worden verlengd?
  • Is het gebruik van vet-gaas/zinkolie bij de behandeling van patiënten met ulcus cruris venosum (“open been”) even effectief als veel toegepaste duurdere wondbedekkers?
  • Wat is de effectiviteit van compressietherapie van de benen bij patiënten met erysipelas?
  • Wat is de effectiviteit van systemische behandeling bij patiënten met cicatriciële alopecieën?
  • Wat is de effectiviteit van TIM als onderhoudsbehandeling bij patiënten met genitale lichen sclerosus (LS)?

Deze lijst is niet in beton gegoten en wordt op initiatief van de NVDV herzien.